FA工业自动化设备零配件&方案一站式服务平台!

匹士克接头 PPD系列

T型侧三通型号:      PD4-M5      PD4-01      PD4-02      PD4-03      PD6-M5      PD6-01      PD6-02 &n

在线报价 技术咨询

T型侧三通

型号:

      PD4-M5      PD4-01      PD4-02      PD4-03

      PD6-M5      PD6-01      PD6-02      PD6-03

      PD8-M5      PD8-01      PD8-02      PD8-03      PD8-04

      PD10-01     PD10-02     PD10-03   PD10-04

      PD12-01     PD12-02     PD12-03   PD12-04

      PD14-03     PD14-04    

      PD16-03     PD16-04     PD16-06

服 务 热 线 :

136 4147 5149
137 1450 0956


服 务 QQ: 2850152511  咨询时间:9:00 ~ 17:00

您 也 可 以 拨 打 : 0755-23018388

服 务 时 间: 7 x 24 小 时